Dashboard
Sinus set instrumenata
Elevator, nosač, separator i kirete
Kompaktan dizajn seta s pet instrumenata potrebnih za operaciju sinusa. U setu se nalazi: elevator za oslobađanje, nosač za bone graft, separator membrane te kratka i duga sinus kireta.
KATALOG PREUZMITE OVDJE
Elevator membrane širine 5mm služi za odvajanje i podizanje membrane sinusa te za sabijanje koštanog grafta u šupljinu sinusa. Nosač kosti služi za prenošenje koštanog materijala, dok s druge stane ima Elevator membrane 3mm koji služi za odvajanje i podizanje membrane sinusa kroz uski koštani prozor. Separator i sabijač membrane služi za sabijanje koštanog materijala u šupljinu sinusa, te za odvajanje membrane u početnoj fazi. Kirete služe za odvajanje i podizanje membrane sinusa. Vrh im je prelomljen u tri smijera te omogućava lak pristup bilo kuda, u bilo kojem smijeru. Kratki i dugi vrh mogu se koristiti ovisno o situaciji.

Za više informacija pogledajte ovdje: http://hr.sinuskit.com/inc.php?inc=sinuskit