SMARTbuilder
3D titanska membrana koja pospješuje formaciju kosti
Guided Bone Regeneration, odnosno vođeno nadomještanje kosti postupak je koji se često veže uz ugradnju implantata. Kako bi postigli najbolje rezutate u što kraćem vremenu OSSTEM je za VAS pripremio instrumente koji će Vam u tome pomoći.
SMARTBUILDER KATALOG PREUZMITE OVDJE
SMART Builder - Ne-resorptivna membrana izrađena od titanija koja stimulira stvaranje nove kosti nakon transplantacije koštanog materijala. Može se naručiti u tri opcije - jednoplošna, dvoplošna i troplošna titanijska membrana. Nema potrebe za savijanjem, rezanjem i dodatnim prilagođavanjem oblika, a optimalna poroznos omogućuje prokrvljenost kako bi se nova kost mogla što brže formirati. Zadržava početni oblik te štiti koštani graft.